اعلام مراکز برگزاری آزمون زبان msrt در سال ۱۴۰۱

42

اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، فهرست تاریخ‌های برگزاری آزمون msrt و مراکز برگزاری آزمون در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

به گزارش مهر، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، فهرست تاریخ‌های برگزاری آزمون msrt در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

تاریخ‌های برگزاری آزمون زبان msrt در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

ردیفتاریخ برگزاری آزمونتاریخ ثبت نامحوزه‌های برگزاری
۱۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱۲۱/‌۱/‌۱۴۰۱ لغایت ۳۱/‌۱/‌۱۴۰۱یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می‌شود
۲۲۷ خرداد ۱۴۰۱۳/‌۳/‌۱۴۰۱ لغایت ۱۰/‌۳/‌۱۴۰۱یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می‌شود
۳۲۴ تیر ۱۴۰۱۵/‌۴/‌۱۴۰۱ لغایت ۱۱/‌۴/‌۱۴۰۱یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می‌شود
۴۲۸ مرداد ۱۴۰۱۱۰/‌۵/‌۱۴۰۱ لغایت ۱۸/‌۵/‌۱۴۰۱یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می‌شود
۵۲۵ شهریور ۱۴۰۱۸/‌۶/‌۱۴۰۱ لغایت ۱۳/‌۶/‌۱۴۰۱یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می‌شود
۶۲۹ مهر ۱۴۰۱۶/‌۷/‌۱۴۰۱ لغایت ۱۲/‌۷/‌۱۴۰۱یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می‌شود
۷۲۷ آبان ۱۴۰۱۹/‌۸/‌۱۴۰۱ لغایت ۱۵/‌۸/‌۱۴۰۱یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می‌شود
۸۲۵ آذر ۱۴۰۱۷/‌۹/‌۱۴۰۱ لغایت ۱۳/‌۹/‌۱۴۰۱یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می‌شود
۹۳۰ دی ۱۴۰۱۵/‌۱۰/‌۱۴۰۱ لغایت ۱۲/‌۱۰/‌۱۴۰۱یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می‌شود
۱۰۲۸ بهمن ۱۴۰۱۱۰/‌۱۱/‌۱۴۰۱ لغایت‬ ۱۶/‌۱۱/‌۱۴۰۱یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می‌شود

همچنین لیست مراکز برگزاری آزمون زبان msrt اعلام شد که به شرح زیر است:

لیست مراکز برگزاری آزمون زبان msrt
ردیفنام استان و شهرنام دانشگاه
۱تهراندانشگاه علم و صنعت ایران
۲البرز – کرجدانشگاه خوارزمی
۳خوزستان -اهوازدانشگاه شهید چمران
۴خراسان رضوی -مشهددانشگاه فردوسی مشهد -دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
۵آذربایجان شرقی -تبریزدانشگاه تبریز
۶مازنداران -بابلسردانشگاه مازندران
۷سیستان و بلوچستان -زاهداندانشگاه سیستان و بلوچستان
۸فارس- شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز
۹همداندانشگاه بوعلی سینا
۱۰قمدانشگاه باقرالعلوم
۱۱گیلان -رشتدانشگاه گیلان
۱۲اصفهاندانشگاه اصفهان
۱۳کرمانشاهدانشگاه رازی
۱۴کرمانمؤسسه آموزش عالی کرمان
۱۵مرکزی -اراکدانشگاه صنعتی اراک
۱۶اردبیلدانشگاه محقق اردبیلی
۱۷یزدمؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)
۱۸خراسان جنوبی -بیرجنددانشگاه بیرجند
۱۹لرستان – خرم آباددانشگاه لرستان
۲۰کردستان – سنندجدانشگاه کردستان
۲۱قزویندانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۲۲ایلامدانشگاه ایلام
۲۳گلستاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
۲۴اصفهان -کاشاندانشگاه کاشان
۲۵سمناندانشگاه سمنان
۲۶هرمزگان -بندرعباسدانشگاه هرمزگان
۲۷کهکیلویه و بویر احمد -یاسوجدانشگاه یاسوج

Related Posts