آغاز ثبت نام در آزمون های دانشنامه پزشکی از ۱۱ مرداد