آغاز توضیع کارت آزمون دکتری تخصصی پزشکی از ۲۹ خرداد