امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خلاصه کتاب سازمان و مدیریت دکتر اقتداری

 

بخش اول : نظریه های سازمانی

 

فصل اول: نظریه های کلاسیک مدیریت

 

رفتار عقلایی سازمان یا خرد گرایی سازمانی :

 

از دیدگاه ماکس وبر: خردگرایی مفهوم عام دارد. خرد گرایی کوششی به سوی کمال و تلاشی در جهت بهزیستی و غلبه بر دنیاسی خارج است که از طریق نبوغ فکری و تکنولوژیکی بشر و با تاکید به ضروریات عملی زمان تحقق می یابد.

بازده

= کارایی

 

منابع مصروفه

اما خردگرایی منظور این کتاب: خردگرایی در مقیاس محدود است. در واقع خردگرایی چگونگی طرح ریزی و اداره امور سازمانها است به نحوی که از منابع اقتصادی کمیاب و از دانش و تحولات فنی بشر در جهت ازدیاد ثروت و توسعه قدرت و بهزیستی مردم حداکثر استفاده شود. لذا در این مفهوم خردگرایی مترادف با کارایی به کار میرود.

 

در فرمول فوق   بازده: محصول سیستم که عرضه آن به صورت کالا یا خدمات است

                         منابع مصروفه: نیروی انسانی، سرمایه و سایر منابع تولید

 

به نکات زیر توجه داشته باشید:

 • کارایی متفاوت از اثربخشی اهداف سازمانی است.کارایی در صورتی افزایش می یابد که با استفاده از تکنولوژی و شیوه های پیشرفته مدیریت، به دست آمدن بازده ثابت در قبال کاهش استفاده از منابع مصروفه صورت گیرد.اما اثربخشی تحقق اهداف سازمان است صرفنظر از میزان کارایی.
 • مدیریت به معنای وسیع فقط شامل فن و تکنیک نیست بلکه فرهنگ و ارزش های فردی و اجتماعی در تعیین اهداف مورد نظر و انتخاب روش های مطلوب موثر است.
 • ازدیاد کارایی در تمام نظام ها مورد تاکید واقع شده است.

سازمان: وسیله ای است برای ترکیب منابع انسانی و مادی جهت تولید و توزیع کالا و خدمات.

عناصر ضروری سازمان عبارتند از:

 • مهارتها و ارزشهای انسانی
 • منابع مادی و تکنولوژی

مدیر: همان عامل انسانی است که چرخ های سازمان را به حرکت در می آورد.

 

نظریه های کلاسیک یا سنتی مدیریت:

در پی انقلاب صنعتی که در حدود 1790 آغاز و به تدریج به ثمر رسید و با پیشرفت های حاصله در زمینه هایی چ.ن صنایع، تکنولوژی بازار و .... نیاز به نظام سازمانی نوین بیش از پیش احساس می شد که نظریه های کلاسیک مدیریت حاصل تلاش دانشمندان در این زمینه است.در مکتب کلاسیک فرد گرایی نادیده گرفته شده و توجه دانشمندان به ساخت و ترکیب سازمان رسمی معطوف شده است و به رفتار فردی و گروهی و سیستم اجتماعی سازمان عنایتی نشده است.

 

 

بوروکراسی وبر: مطالعات وبر نخستین گامی است که در زمینه سازمانها برداشته شده است. بوروکراسی وبر سازمان هایی را که شامل چهار خصیصه زیر بودند شامل می شد:

 • وسعت سازمان به علت کثرت کارمند
 • عده زیادد کارگر غیر ماهر و یا نیمه ماهر
 • تکنولوژی ساده برای تولید انبوه
 • تولید فرآورده های ساده

و چون بیشتر سازمانهای زمان وبر منطبق با جنبه های فوق بودند، لذا بوروکراسی وبر به عنوان یک الگوی تجزیه و تحلیلی سازمانی کارآمد و علمی به نظر می رسید.

 

ویژگی های بوروکراسی وبر:

 • تقسیم کار: تقسم وظایف به اجزاء خیلی کوچک و تخصصی که نتیجه آن قابل جانشینی بودن نیروی کار و در نهایت ازدیاد کارایی است.
 • تمرکز اختیارات: تمرکز اختیارات به سطوح بالاتر جهت حل مشکل به وجود آمده از تقسیم کار
 • برنامه منطقی و عقلایی برای اداره امور استخدامی: استخدام افراد با توجه به تخصص و مهارت و بدون توجه به قوم، نژاد یا جنسیت
 • قوانین و مقررات: اعمال قوانین و مقررات دقیق و صحیح برای همه
 • سیستم ثبت و ضبط: نگهداری سوابق از کلیه اقدامات و جزئیات آنها

از موارد بالا می توان استنباط کرد که بوروکراسی وبر به احساسات و عواطف انسانی توجه ندارد.

 

تخصص گرایی فایول:

 

توانایی های خاص مدیریت(عناصر مدیریت) از دید فایول:

 • قدرت بر نامه ریزی
 • سازماندهی
 • هماهنگی
 • فرماندهی
 • کنترل

توانا یی های عام مدیریت از دیدگاه فایول:

 • امور فنی
 • امور تجاری
 • امور مالی
 • امور تامینی
 • امور حسابداری
 • امور اداری

که از این میان امور اداری برای روسای سازمان اهمیت خاص داشته و شامل شش بخش: پیش بینی، تنظیم برنامه، سازمان دادن، فرماندهی، هماهنگ کردن و نظارت می شود.

 

وظایف مدیر از دید لوتر گیولیک: (POSDCORB)

P: planning: تنظیم برنامه : پیش بینی اقدامات لازم برای نیل به اهداف مطلوب

O: organizing: تشکیل سازمان: تعیین صریح حدود و اختیارات

S:staffing: کارگزینی: تامین شرایط مساعد کار و استخدام و کارآموزی

D:   directing: فرماندهی: هدایت و رهبری سازمان و صدور دستورات برای اخذ تصمیمات خاص

C: coordinating: هماهنگ کردن: تطبیق وظایف مشاغل مختلف به منظور تحقق اهداف مطلوب

R: reporting :ارتباطات: آگاهی دادن به کسانی که مجری در قبال آنها مسئول است.

B: budgeting: بودجه بندی: تنظیم طرح مالی و دخل و خرج سازمان و نظارت بر اجرای آن

هرچند که در این عوامل هفتگانه لوتر نامی از کنترل برده نشده است اما در واقع کنترل از طریق تنظیم برنامه و سیستم گزارش گیری و بودجه بندی انجام می پذیرد.

 

 

مدیریت علمی تیلور:

عناصر اساسی سیستم از دید تیلور:

 • کشف تجربی بهترین راه انجام هر عمل و اجزاء تشکیل دهنده آن
 • تقسیم کار بین کارکنان ومدیران

به عقیده تیلور پیاده کردن چنین سیستمی در سازمان باعث افزایش تولید می شود. یعنی از نظر تیلور ازدیاد تولید نه در اثر فعالیت بیشتر کارکنان بلکه در اثر تجزیه و تحلیل کار، ساده کردن کار و حذف عملیات زاید است.

 

اصول مدیریت علمی تیلور:

 • ایجاد علمی واحد برای انجلم هر عمل به جای روش غیر علمی متداول
 • انتخاب کارکنان طبق روش های علمی و تعلیم و آموزش آنان برای انجام وظائف
 • همکاری صمیمانه با کارکنان
 • تقسیم مساوی کار و مسئولیت بین مدیران و کارکنان

هدف غایی مدیریت علمی پرورش هر یک از کارکنان به حداکثر ظرفیت تولیدی اوست. تیلور کارکنان سازمانها را انسان اقتصادی فرض می کند که صرفاً تحت تاثیر انگیزه های مادی قرار می گیرند. مدیریت علمی تیلور بر اساس کارسنجی،زمان سنجی و مزد سنجی استوار بود.

 

اصول کلی مدیریت مکتب کلاسیک:

 • اصل هماهنگی و وحدت هدف
 • اصل سلسله مراتب
 • اصل تخصص
 • اصل وحدت فرماندهی
 • اصل حیطه نظارت
 • اصول اختیار و مسئولیت
 • اصول انعطاف پذیری و مداومت

 

محدودیت های نظریه کلاسیک:

 • عدم توجه به نقش فرد در سازمان و ثابت انگاشتن رفتار سازمانی کارکنان
 • اصول مفروض بر این مکتب برای تمام سازمانها جنبه کلیت دارد و در تمام سازمانها قابل اجراست.
 • اعمال همزمان اصول مزبور امکان پذیر نیست. به عنوان مثال اصل تخصص با اصل وحدت فرماندهی مطابقت ندارد.محدود کردن حیطه نظارت با امکان تقلیل سلسله مراتب به حداقل ممکن مغایرت دارد.و یا اصل تمرکز اختیارات با مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مغایر است.

کانال تلگرام conference.ac

 

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله