کتاب آینده مدیریت

فصل نهم

 چشم اندازهای تازه ، بینش های نو

چند نکته از کتاب « تجربه خلاق» از مری پارکر رهبری بر اساس اعمال قدرت تعریف نمی شود بلکه مبنای آن قابلیت افزایش حس قدرت در میان کسانی است که رهبری می کنند. تصمیم گیری های بحث برانگیز و «برد و باخت» باعث تضعیف همه طرف ها می شود

سازمان بزرگ، مجموعه ای از جوامع کلی کوچک است.

ناجور ها

دنیا پر از سازمان های عجیبی است که اقداماتشان مدیریت جاری را در بهترین حالت  عتیقه و در بدترین حالت از دور خارج می سازد.

یافتن حاشیه نشین ها

مسئله اول: در اغلب شرکت ها، هر چه کارکنان سازمان دورتر باشند یا دیدگاهشان نا متعارف تر باشد یافتن گوشی شنوا حرف هایشان سخت تر می شود این مسئله اغلب به انکار در راس هرم کمک می کند.

چالش اول: چگونگی سازمانی خلق می کنید که در آن صدای همه شنیده شود و مبنای رقابت ایده شایستگی آن ها باشد

مسئله دوم: اغلب شرکت ها تنها از بخشی کوچک از خیال پردازی کارکنان خود بهره برداری می کنند.

چالش دوم: چگونه کارکنان عادی را به نوآوران برجسته مبدل می کنید.

مسئله سوم: انعطاف ناپذیری در تخصیص منابع اغلب قابلیت شرکت ها برای تامین مالی برای آینده  را تضیف می کند.

چالش سوم:چگونه به صورتی پویا در تخصیص منابع تجدید نظر می کنید.

مسئله چهارم: تعصبات ناشی از پست و مقام و بی توجهی به دیدگاههای متفاوت اغلب به ضعف در تصمیم گیری در راس هرم منجر می شود.

چالش چهارم: چگونه خرد جمعی را انباشته می سازید.

مسئله پنجم: دانش و قابلیت مدیریت ، اغلب سریع تر از قدرت و نفوذش و معمولا با پیامد های بد فرجام مستهلک می شوند.

چالش پنچم: چگونه از قدرت جاذبه مدل های ذهنی قدمی می کاهید.

مسئله ششم: مدیریت زیاده و آزادی ناچیز ، ابتکار کارکنان را تضعیف می کند و زمان و نیروی اندکی برای نوآور ی باقی می گذارد.

چالش ششم: چطور به همه شانس پیوستن می دهید.

چالش اول خلق دموکراسی ایده ها: داشتن مقام چه معنایی دارد اگر همه بتوانند آشکارا ایده ها، تصمیم ها وحتی ضریب هوشی شما را به چالش بکشد رییس بود نه دیگر چه معنایی دارد.

در یک مجمع بر خط online forum ، یک مخالف شجاع زمینه اعتراض و مخالفت دیگران را مهیا می سازد و به تبع آن، آستانه شجاعت را برای کسانی که ممکن است از بیان نظرات خود واهمه داشته باشند پایین می آورد با پیوستن تعداد بیشتری از افراد به این نبرد، بهمن مخالفت ها شروع به ریزش می کند.کسیکه مدعی آرامش و بدون تنش بودن دموکراسی ایده نیست.

چالش دوم تقویت خیال پردازی: تکنولوژی جدید نه تنها خیال پردازی انسان را رها ساخته خیال، ‌بلکه تقویت هم کرده است. تنها تخیل ماست که ما را محدود می سازد.

چالش سوم باز تخصیص پویای منابع : برای کار آفرین بالقوه، داشتن منبع تامین مالی متعدد مزیت های زیادی دارد

نخست: رقابت میان سرمایه گذاران باعث کاستن از هزینه های منابع تامین مالی می شود.

دوم: گزینه های سرمایه گذاری بیشتر به معنای گفتمان های تامین مالی بیشتر و به تبع آن فرصت های بیشتر برای کار آفرینان در جهت تنظیم و پالایش مدل کسب و کاری است.

سوم: تنوع منابع تامین مالی احتمال یافتن سرمایه گذار صاحب تخصصی را که بتواند پس از راه انداز ی کسب و کار مشورت های مناسبی ارایه دهد.

چالش چهارم انباشت خرد جمعی: مدیران ای تی باید به جای تحکیم افسانه مدیر همه چیر دان در جست وجوی شیوه هایی برای گرد آوردن و پیوند زدن خرد پراکنده سازمان برآیند.

چالش پنجم  کمیته سازی جاذبه مدل های ذهنی کهنه : دو چیز مانع این مسئله است:

نخست، در سازمان ها سلسله مراتبی ، قدرت از بالا تفیض می شود و تنها نیز می تواند از بالا لغو شود

دوم، تخصیص قدرت به حالت سیاه یا سفید میل دارد ، یک مدیر تا زمان اخراج از قدرت کامل برخوردار است . ا زآنجا که برکناری افراد از مشاغل مهم ، پر هزینه و مخرب است باز تخصیص قدرت مدیریتی همواره از افول در اثر بخشی مدیران عقب تر است.

چالش ششم دادن شانس پیوستن به همگان :تنها چیزی که برای رها سازی آبشاری از خلاقیت لازم است تکنولوژی است.  

کانال تلگرام conference.ac


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله