امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


ژورنال بانکداری و امور مالی
نام کامل ژورنال

Journal of Banking & Finance

نام فارسی ژورنال

ژورنال بانکداری و امور مالی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱ ISSN : 0378-4266

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-banking-and-finance

حوزه های پذیرش مقاله

حسابداری و گزارشگری مالی (Accounting and Financial Reporting)

سرمایه گذاری های جایگزین (Alternative Investments)

قیمت گذاری دارایی (Asset Pricing)

بهره وری بانکداری (Banking Efficiency)

مقررات بانکداری (Banking Regulation)

پرداخت بدهی بانکی و ساختار سرمایه (Bank Solvency and Capital Structure)

امور مالی رفتاری (Behavioural Finance)

کالا و بازارهای انرژی (Commodity and Energy Markets)

امور مالی شرکتی (Corporate Finance)

اداره امور شرکت و اخلاقیات (Corporate Governance and Ethics)

رتبه بندی اعتباری (Credit Rating)

قیمت گذاری مشتق و مصون سازی (Derivative Pricing and Hedging)

امور مالی تجربی (Empirical Finance)

نرم افزار های مالی تئوری تصمیم گیری و یا تئوری بازی ها (Financial Applications of Decision Theory or Game Theory)

نرم افزار های مالی شبیه سازی یا روش های عددی (Financial Applications of Simulation or Numerical Methods)

اقتصاد مالی (Financial Economics)

مهندسی امور مالی (Financial Engineering)

پیش بینی مالی (Financial Forecasting)

مدیزیت ریسک مالی و تجزیه و تحلیل (Financial Risk Management and Analysis)

بهینه سازی نمونه کارها و بازرگانی (Portfolio Optimization and Trading)

تنظیم بازارهای مالی و موسسات (Regulation of Financial Markets and Institutions)

مدل های تصادفی برای دارایی و قیمت ابزارها (Stochastic Models for Asset and Instrument Prices)

ریسک سیستماتیک (Systemic Risk)

 

ژورنال بازی ها و رفتارهای اقتصادی


Games and Economic Behavior

نام فارسی ژورنال

ژورنال بازی ها و رفتارهای اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱ ISSN : 0899-8256

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/games-and-economic-behavior

حوزه های پذیرش مقاله

نظریه بازی ها (Game theory)

اقتصاد (Economics)

علوم سیاسی (Political science)

زیست شناسی (Biology)

علوم کامپیوتر (Computer science)

ریاضیات (Mathematics)

روانشناسی (Psychology)

 

ژورنال حسابداری و اقتصاد

Journal of Accounting and Economics

نام فارسی ژورنال

ژورنال حسابداری و اقتصاد

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱ ISSN : 0165-4101

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-accounting-and-economics

حوزه های پذیرش مقاله

نقش حسابداری در داخل شرکت (The role of accounting within the firm)

محتوای اطلاعات و نقش ارقام حسابداری در بازار سرمایه (The information content and role of accounting numbers in capital markets)

نقش حسابداری در قراردادهای مالی و نظارت روابط سازمان (The role of accounting in financial contracts and in monitoring agency relationships)

تعیین استاندارد های حسابداری (The determination of accounting standards)

مقررات دولت در افشای شرکت های بزرگ و/یا حرفه حسابداری (Government regulation of corporate disclosure and/or the Accounting profession)

نظریه حسابداری شرکت ها (The theory of the accounting firm)

 

ژورنال بین المللی مقالات نظری و کاربردی در زمینه مدل سازی اقتصادی

The International Journal of Theoretical and Applied Papers on Economic Modelling

نام فارسی ژورنال

ژورنال بین المللی مقالات نظری و کاربردی در زمینه مدل سازی اقتصادی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : یکبار ISSN : 0264-9993

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

زمان اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/economic-modelling

حوزه های پذیرش مقاله

مدل های اقتصاد کلان ملی (هم برای کشور های پیشرفته و هم کشورهای کمتر توسعه یافته) (national macroeconomic models (for both advanced and less developed countries))

مدل های پیشرفته (growth models)

مدل های بهینه (optimization models)

مدل های برنامه ریزی (planning models)

مدل های تجارت بین المللی (international trade models)

تعاملات اعتصاد ملی و منطقه ای ( interaction of national and regional economies)

مدلسازی متعادل عمومی اقتصاد ملی (general equilibrium modelling of national economies)

مدلسازی اصلاحات ساختاری (modelling structural adjustments)

حساسیت مدل های اقتصادی برای ساست های اقتصادی کلان جایگزین (sensitivity of econometric models to alternative macroeconomics policies)

 

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله