امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تحلیل آماری

—آيا روش پژوهش با رويکرد و هدف اوليه همخواني دارد؟

—

—آيا روش شناسي مورد استفاده با نوع پرسشها تناسب دارد؟

—

—آيا از روايي و پايايي ابزار مورد استفاده اطمينان داريد؟

—

—آيا جامعه پژوهش و ويژگيهاي آن به خوبي توصيف شده است؟

—

—آيا روش نمونه گيري با پرسشهاي پژوهش متناسب است؟

—آيا حجم و کيفيت داده هاي گردآمده براي تحليل مناسب است؟

—

— آيا در گردآوري و تحليل داده ها از سوگيري پرهيز شده است؟

—

—آيا تاثيرعوامل خطا در گردآوري و تحليل به حداقل رسيده است؟

—

—آيا داده هاي گردآوري شده پاسخگوي پرسشهاي پژوهش است؟

—

—آيا در گردآوري داده ها اصول اخلاق پژوهش رعايت شده است؟

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته