پیشینه تحقیق

—آيا در پايگاههاي اصلي رشته خود به جستجو پرداخته ايد؟

—

—آيا استراتژي جستجوي شما از جامعيت لازم برخوردار است؟

—

—آيا بهترين کليد واژه ها را در اصطلاحنامه ها يافته ايد؟

—

—آيا نتايج بازيابي اطلاعات را نقادانه ارزيابي نموده ايد؟

—

—آيا در مرور پيشينه، رويکردي تحليلي و انتقادي داشته ايد؟

 

—آيا پيوند مناسبي ميان منابع مورد بررسي ترسيم نموده ايد؟

—

—آيا مرور پيشينه نقاط خالي حوزه  پژوهشي را نشان مي دهد؟

—

—آيا پژوهش شما مي تواند به نحوي نقاط خالي را ترميم کند؟

—

—آيا مي توانيد تصويري از روندهاي حاکم حوزه را نشان دهيد؟

—

—آيا پيشينه پژوهش از جامعيت و انسجام کافي برخوردار است؟


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته