—انتخاب موضوع مناسب پایان نامهآيا منابع هسته و افراد هسته در حوزه کار خود را مي شناسيد؟

—آيا شماره هاي اخير مجلات مطرح در رشته خود را مرور کرده ايد؟

—

—آيا خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانسهاي اخير رشته را ديده ايد؟

—

—آيا پايان نامه هايي که به تازگي دفاع شده اند را در کتابخانه ديده ايد؟

—

—آيا مي توانيد نقشه اي موضوعي محدوده رشته خود را ترسيم کنيد؟

—آيا کتابهاي روش پژوهش در حوزه هاي مرتبط را مطالعه کرده ايد؟

—

—آيا زمينه هاي پژوهشي  مورد علاقه خود را مي شناسيد؟

—

—آيا به رويکرد کمّي علاقه مند هستيد يا رويکرد کيفي را مي پسنديد؟

—

—آيا به مباحث نظري گرايش داريد يا موضوعات کاربردي را ترجيح مي دهيد؟

—

—آيا در محل کار يا تحصيل خود با مشکل يا مسئله اي واقعي روبرو هستيد، که مبنايي براي پژوهش شما قرار گيرد؟

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته