ژورنال های معتبر ISI در حوزه شیمی به شرح ذیل است.


ژورنال کلوئید و علوم واسط
نام کامل ژورنال

Journal of Colloid and Interface Science

نام فارسی ژورنال

ژورنال کلوئید و علوم واسط

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱ ISSN : 0021-9797

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-colloid-and-interface-science

حوزه های پذیرش مقاله

مواد کلوییدی و نانو مواد (Colloidal Materials and Nanomaterials)

سورفکتانت و ماده نرم (Surfactants and Soft Matter)

جذب، تجریه و الکتروشیمی (Adsorption, Catalysis and Electrochemistry)

فرآیندهای سطحی، خاصیت موئینگی و رطوبت (Interfacial Processes, Capillarity and Wetting)

بیومتریال و نانو پزشکی (Biomaterials and Nanomedicine)

پدیده های نو تکنیک ها (Novel Phenomena and Techniques)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ژورنال اختصاص داده شده به فیزیک کاربردی و شیمی سطوح و رابط

نام کامل ژورنال

A Journal Devoted to Applied Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces

نام فارسی ژورنال

ژورنال اختصاص داده شده به فیزیک کاربردی و شیمی سطوح و رابط

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱ شماره ISSN : 0169-4332

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/applied-surface-science

حوزه های پذیرش مقاله

نوری، الکترونیکی، اپتو-الکترونیکی (optical, electronic, (opto)-electronic)

مواد مغناطیسی، مواد زیستی سازگار، برنامه های کاربردی مواد پیچیده (magnetic materials, bio-compatible materials, complex material applications)

فرآیندهای مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی و مهارتی در رابط ها و سطوح تعریف شده (thermal, electrical, chemical, physical and mechanical processes at well-defined surfaces and interfaces)


Journal of Molecular Liquids

نام فارسی ژورنال

ژورنال مایعات مولکولی

مشخصات ژورنال

تعداد چاپ در سال : ۱ ISSN : 0167-7322

وضعیت ژورنال

برای چاپ مقاله پول دریافت می شود

مدت زمان فرایند اعلام نتیجه مقاله

آدرس وب سایت ژورنال

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-molecular-liquids

حوزه های پذیرش مقاله

مایعات عالی ساده و مخلوط (Simple organic liquids and mixtures)

مایعات یونی (Ionic liquids)

راه حل های سورفاکتانت (از جمله میسل و زیکول) و واسط های مایع (Surfactant solutions (including micelles and vesicles) and liquid interfaces)

راه حل های کلوئیدی و نانو ذرات (Colloidal solutions and nanoparticles)

گرما و کریستال های مایع لیوتروپیک (Thermotropic and lyotropic liquid crystals)

فرو سیالات (Ferrofluids)

آب، محلول های آبی و دیگر مایعات پیوند با هیدروژن (Water, aqueous solutions and other hydrogen-bonded liquids)

روان کننده، راه حل پلیمر و ذوب (Lubricants, polymer solutions and melts)

فلزات مذاب و نمک (Molten metals and salts)

انتقال فاز و پدیده های بحرانی در مایعات و مایعات محدود (Phase transitions and critical phenomena in liquids and confined fluids)

تجمع در مایعات ترکیبی – مولکولهای زیستی در محلول (Self assembly in complex liquids.– Biomolecules in solution)

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله