محتوای فصول پایان نامه

 

 

در این قسمت به صورت کوتاه ساختار هر یک از فصول پایان نامه و مواردی که در هر یک از فصول 5 گانه پایان نامه باید وجود داشته باشد ذکر شده است.

محتوای فصل اول:

مقدمه (حدود یک پاراگراف)

بیان مساله پژوهش

اهمیت انجام پژوهش و وجه تمایز پژوهش با سایر پژوهش ها ( توجیه لزوم انجام پژوهش)

اهداف پژوهش (آرمانی، اصلی و ویژه )

فرضیات و سوالات پژوهش

دامنه پژوهش

امکانات و محدودیت های پژوهش

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیر ها

محتوای فصل دوم:

مقدمه ( حدود یک پاراگراف )

بررسی متون، نظریه ها و تاریخچه

بررسی پژوهش های انجام شده در ایران

بررسی پژوهش های انجام شده در سایر کشور های جهان

محتوای فصل سوم:

مقدمه( حداکثر یک پاراگراف )

جامعه پژوهش

نمونه پژوهش ( حجم نمونه، روش نمونه گیری، معیار های انتخاب نمونه )

نوع پژوهش

ابزار پژوهش

تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش

ابزار و روش های گرد آوری داده ها

مکان و زمان انجام پژوهش

روش تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

محتوای فصل چهارم:

مقدمه

جداول و نمودارها

پوشش اهداف و پاسخ به سوالات و آزمون فرضیات

محتوای فصل پنجم:

مقدمه

تحلیل یافته ای پژوهش ( در ارتباط با اهداف، فرضیه ها، سوالات پژوهش )

بحث و تفسیر نتایج

استفاده از پژوهش های دیگران برای رد یا حمایت نتایج بدست آمده

تاکید بر جنبه های تازه و مهم پژوهش

پیشنهادات پژوهشگر در ارتباط با نتایج حاصل از پژوهش

پیشنهادات پژوهشگر برای پژوهش های بعدی


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله