انواع فراوانی

آشنایی با انواع فراوانی ها

انواع فراوانی ها عبارتست از:


1-فراوانی مطلق

به تعداد دفعاتی که یک داده آماری در یک جامعه آماری تکرار می گردد فراوانی مطلق گفته و آن را با Fi نشان می دهیم.

2-حجم جامعه

به تعداد کل اعضای یک جامعه یا مجموع فراوانی های مطلق حجم جامعه گفته و آنرا با N نشان می دهیم.

3-فراوانی تجمعی

منظور از فراوانی تجمعی طبقه i ام یعنی مجموع فراوانی های مطلق از طبقه اول تا طبقه i ام که آن را با fci نشان میدهیم.

4-فراوانی نسبی

عبارت است از خارج قسمت فراوانی مطلق هر دسته یا طبقه بر حجم جامعه که آن را با fi نشان داده و از رابطه زیر محاسبه می گردد.

5-درصد فراوانی نسبی

برای مشخص کردن آن کافی است که فراوانی نسبی را در عدد 100 ضرب کنیم.

6-فراوانی نسبی تجمعی:

عبارت است ازخارج قسمت فراوانی تجمعی هر دسته یا طبقه بر حجم جامعه.

7-درصد فراوانی نسبی تجمعی:

برای مشخص نمودن آن کافی است که فراوانی نسبی تجمعی را در عدد 100 ضرب کنیم.

 

آکادمی تحلیل آماری ایران

کانال تلگرام conference.ac

 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته

درباره Conference.ac

Conference.ac سامانه تخصصی اطلاع رسانی و نمایه سازی کنفرانس ها همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی

فراخوان کنفرانس, فراخوان همایش, فراخوان مقاله