امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارکان مقالهاركان مقاله :يك مقاله ي علمي پژوهشي از چه قسمتهايي تشكيل شده است.

  • انتخاب موضوع: كوتاه، خلاصه، اداي حق مطلب(بيان كننده ي كليه مطالب تحقيق باشد)(قلمرو مكاني و زماني الزامي است)(بازه ي زماني كه داده هاي تحقيق از آن استخراج مي شود)(محل مورد نظر كه راجع به آن تحقيق مي شود).

مثال : مديريت زنجيره ي تامين در دپارتمان بازار يابي

مطالعه ي موردي(مورد كاوي): صنايع ايران خودرو (1392-1385)

  • چكيده: بين 400 تا 500 كلمه مي باشد(نصف صفحه)مقدمه + 2 خط روش شناسي، مدلينگ(روش دلفي، ضريب آلفاي كدونباخ) + نتيجه گيري تحقيق

 

  • واژگان كليدي(واژگان كليدي،واژه هاي كليدي) :بين 3 تا 5 كلمه : زنجيره تامين، بازار يابي، ايران خودرو(براي جستجو براي پيشينه تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرد)

 

  • مقدمه: 1.5 تا 2 صفحه راجع به عنوان موضوع + اهداف تحقيق+ توضيحات كلي در مورد واژگان كليدي

 

  • ادبيات(پيشينه تحقيق) : در واقع چكيده ي مقالات نفرات قبلي است. هر چه پيشينه ي تحقيق بيشتر باشد ، مقاله از اعتبار بيشتري برخوردار است.

 

  • مباني(مدل)(چارچوب) نظري( روش شناسي) : اهداف+پرسشهاي تحقيق+فروض تحقيق+مدل

 

اين بخش مهمترين بخش مقاله است.يك پرسش اصلي و 2 پرسش فرعي مطرح شود.به تعداد پرسش فرعي، فرضيه داريم.تبديل پرسش به جمله خبري

مدل : -روش دلفي، - روش معادلات ساختاري، ليزرل

  • تجزيه و تحليل داده ها: Y=X1+X2+...+e0

Y : متغيير وابسته( دپارتمان بازاريابي)

X1,X2,… : متغييرهاي مستقل

X1: تصميم گيري مديران ارشد

X2 : ارقام ريسك اعتباري در بازاريابي

e0 : جزء خطا

  • نتيجه گيري و پيشنهادات : در حد سه يا چهار سطر
  • منابع : فارسي، غير فارسي(روش شيكاگويي )

نكته : چكيده و واژگان كليدي را در آخر مي نويسيم. استاندارد واژگان كليدي، بين سه تا پنج كلمه است.

در ايران دو سايت تخصصي براي سرچ مقالات وجود دارد.

www.sid.ir

( ماهانه 30 مقاله )www.Noormags.ir

مقاله فارسي و Base

مقاله انگليسي

مثال : risk management+2015

جزوات و مطالب درسي در سايت Tahlilclub.com قرار دارد.

-آدرس انجمن مديريت

-انجمن دانشجويان/مديريت صنعتي/روش تحقيق

1-فرمت رزومه استاندارد فارسي

2-فرمت رزومه استاندارد انگليسي+سايت دانشگاه هاي امريكا+ Cover letter

3-فرمت استاندارد پروپوزال( كارشناسي ارشد )

4- فرمت نوشتن پايان نامه ( 5 فصل ) + ( نمونه )

5- عضويت در انجمن مديريت ايران(Iranmanagement.com )

6-آموزش كتاب ليزرل+ نرم افزار

7-شهرداري قلهك+خ مير الماسي(دكتر مرادي مدرس نرم افزار ليزرل)

8-كانون كارشناسان

سايت هاي مقالات انگليسي : چكيده رايگان است.

 

سبز رنگEmeral

 نماد كله ي اسبSpringer


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته