پایگاه اطلاعاتی proquest

معرفی پایگاه اطلاعاتی Proquest و نحوه جستجوی اطلاعات در آن:

پایگاه Proquest شامل مجلات، روزنامه ها، گزارشات علمی و ... از بانکهای علمی گوناگون با پوشش زمانی مختلف می باشد.

همچنین دارای بیش از 2 میلیون پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای آمریکا و کانادا در تمامی رشته های تحصیلی به صورت چاپی و میکروفیلم است و بیش از 930000 پایان نامه آن با فرمت الکترونیکی تمام متن قابل دسترس است.

برای استفاده از این پایگاه آدرس زیر را در URL خود وارد نمایید:

www.umi.com/pqdauto

و یا از طریق صفحه خانگی کتابخانه مرکزی وارد شوید

http://www.modares.ac.ir/library/ere/oid

روشهای جستجو:

1- Basic Serach

2-Advanced Search

3-Topics

4-Browse

5-Publications

استراتژیهای جستجو

  • برای جستجوی یک عبارت دو یا سه کلمه ای آن را داخل گیومه قرار دهید
  • علامت ستاره به جای یک یا چند حرف به کار می رود
  • علامت سؤال به جای یک حرف به کار می رود

عملگرهای منطقی قابل استفاده در این پایگاه

AND تمامی کلمات را جستجو می کند(نتایج محدود می شود)

ORهر یک از کلمات را به تنهایی جستجو می کند(نتایج گسترده می شود)

AND NOT کلمات بعد از آن حذف می شود

W/3دو کلمه کلیدی را تا فاصله 3 کلمه بین آنها جستجو می کند

W/PARA کلمات کلیدی را در یک پاراگراف جستجو می کند

W/DOCزمانیکه کلیدواژه ای را در citation and document text جستجو می کنید می توانید از این عملگر استفاده کنید

PRE/3 مقالاتی را پیدا می کند که در آنها کلمه کلیدی اول قبل از کلمه کلیدی دوم آمده باشد


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته