سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

قاره : آسیا

محل برگزاری : مالزی-دانشگاه پوترا

تلفن دبیرخانه : 09376477662

ایمیل دبیرخانه : seminar1404@gmail.com

تاریخ برگزاری : 96/12/20

آخرین مهلت ارسال مقالات : 96/12/15

http://hamayesh1404.ir