پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تلفن دبیرخانه : 02128424362

ایمیل دبیرخانه : pardisconf@gmail.com

تاریخ برگزاری : 26خرداد1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 19خرداد1397

http://www.pardisconf.com/LLS/