دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

دومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

قاره : ایران

محل برگزاری : مجموعه فرهنگی تلاش

تلفن دبیرخانه : 02147624440

ایمیل دبیرخانه : info@irihs2017.com

تاریخ برگزاری : 5 دی ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات : 20 آذر 1396

http://irihs2017.com/