دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌ زیست، انرژی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس بین‌المللی محیط‌ زیست، انرژی و توسعه پایدار

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-تهران

تلفن دبیرخانه : 02166490178

ایمیل دبیرخانه : geodalamper@gmail.com

تاریخ برگزاری : 25 خرداد 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 5 خرداد 1397

http://geodalconf.ir