دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم، تکنولوژی و دانش

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم، تکنولوژی و دانش

قاره : اروپا

محل برگزاری : آلمان- هانوفر

تلفن دبیرخانه : 02188551253

ایمیل دبیرخانه : info@stkconf.com

تاریخ برگزاری : 22 خرداد 1397

آخرین مهلت ثبت نام : 22 خرداد 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 19خرداد 1397

http://www.stkconf.com