کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه پایدار

کنفرانس بین المللی مدیریت و توسعه پایدار

قاره : آسیا

محل برگزاری : تهران-دانشگاه شهید بهشتی

تلفن دبیرخانه : 02188551263

ایمیل دبیرخانه : info@msdconf.com

تاریخ برگزاری : 24 مرداد 1397

آخرین مهلت ثبت نام : 17 مرداد 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 6 مرداد 1397

http://www.msdconf.com