کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام

کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران- کرج

تلفن دبیرخانه : 09195489387

ایمیل دبیرخانه : info@ric2018.ir

تاریخ برگزاری : 31 شهریور 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 20 شهریور 1397

http://www.ric2018.ir