فراخوان کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت

فراخوان کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت

قاره : آسیا

آدرس دبیرخانه : مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد، کیلومتر 3 محور شاندیز، مدرس 5 (بلوار دانشگاه)، دانشگاه 10 ، موسسه آموزش عالی شاندیز

تلفن دبیرخانه : ۰۵۱۳۱۵۰۹۵۰۹

ایمیل دبیرخانه : info@icpce.ir

تاریخ برگزاری : ۲ آذر ۱۳۹۶

آخرین مهلت ثبت نام : ۲۰ آبان ۱۳۹۶

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۵ آبان ۱۳۹۶

http://www.icpce.ir