کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت و اقتصاد

قاره : اروپا

محل برگزاری : صربستان-دانشگاه بلگراد

تلفن دبیرخانه : 02188551263

ایمیل دبیرخانه : info@imeconf.com

تاریخ برگزاری : 24 آذر 1397

آخرین مهلت ثبت نام : 22 آذر 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 آذر 1397

http://www.imeconf.com