کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

قاره : آسیا

محل برگزاری : تهران - میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مکانیک

تلفن دبیرخانه : 021-73228948

ایمیل دبیرخانه : xmech@iust.ac.ir

تاریخ برگزاری : ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۰ دی ۱۳۹۶

http://www.xmech.iust.ac.ir