اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

اولین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

قاره : ایران

محل برگزاری : ایران- ایلام

تلفن دبیرخانه : 09216189337 - 09010343510

ایمیل دبیرخانه : info@asoconf.ir

تاریخ برگزاری : 24 آذر 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات : 22 آذر 1396

http://asoconf.ir