چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم انسانی

چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم انسانی

قاره : آسیا

محل برگزاری : دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر

تلفن دبیرخانه : دانشگاه دولتی علمی کاربردی شوشتر

تاریخ برگزاری : 28 اردیبهشت 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات : 28 اردیبهشت 1396

http://www.int4hum.com