ششمین همایش بین المللی علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در جامعه

ششمین همایش بین المللی علوم کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست در جامعه

قاره : آسیا

محل برگزاری : ایران-شیراز

تلفن دبیرخانه : 07132309166

ایمیل دبیرخانه : agri@dpcongress.ir

تاریخ برگزاری : 97/06/21

آخرین مهلت ارسال مقالات : 97/05/31

http://www.agri.dpcongress.ir