سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی

سومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی

قاره :

محل برگزاری : کرج-مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

تلفن دبیرخانه : 02144035930

ایمیل دبیرخانه : ccocco1384@yahoo.com

تاریخ برگزاری : 11 تیر 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 اردیبهشت 97

http://agpd.areeo.ac.ir/

محورهای کنفرانس پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی

تهدیدات زیستی، سایبری، شیمیایی، کالبدی و اقتصادی و راه های پیشگیری و مقابله با آنها در حوزه های زیر:”

گیاهپزشکی و حفظ نباتات

امنیت و سلامت محصولات دامی و گیاهی

بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در کشاورزی

ذخایر و منابع ژنتیکی

پژوهشی، آموزشی و منابع انسانی

دام و دامپزشکی

زراعت و باغبانی

شیلات و آبزیان

بیابان و بیابا­ن­زدایی

جنگل و مرتع

مدیریت، اقتصاد و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

آبخیزداری

منابع آب و خاک