سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

سومین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

قاره : آسیا

محل برگزاری : مشهد مقدس - هتل کاخ اشراف - مرکز دائمی برگزاری کنفرانس های مهندسی أرگ

تلفن دبیرخانه : 05136108748

ایمیل دبیرخانه : info@argconf.ir

تاریخ برگزاری : 30 اردیبهشت 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 اردیبهشت 1397

http://argconf.ir

محورهای کنفرانس راهکارهای نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی

.مهندسی سازه
.مهندسی زلزله
.مهندسی خاک و پی
.مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
.مهندسی سازه های دریایی
.مهندسی راه و ترابری
.مهندسی منابع آب
.مهندسی محیط زیست
.مهندسی مدیریت ساخت
.مهندسی حمل و نقل
.مهندسی آب و فاضلاب
. کلیه گرایش های مهندسی معماری و شهرسازی