اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان

اولین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان

قاره :

محل برگزاری : ایران-تهران

تلفن دبیرخانه : 02166490178

ایمیل دبیرخانه : geodalamper@gmail.com

تاریخ برگزاری : 20 اردیبهشت 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 اردیبهشت 1397

bmconf.ir

محورهای کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با تکیه بر مدیریت جهادی و صنعت دانش بنیان

مدیریت
اقتصاد
حسابداری
جغرافیا
علوم اجتماعی
روانشناسی
علوم تربیتی
فقه و حقوق
فلسفه و کلام
زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی و عربی
کتابداری
علوم قرآن و حدیث
تربیت بدنی و علوم ورزش
تاریخ و تمدن
علوم سیاسی
ادیان و عرفان
اخلاق الهیات و معارف اسلامی
زبان شناسی و آموزش
جغرافیا و برنامه ریزی
زبان و ادبیات فارسی
علوم قرآن و حدیث
آموزش و پرورش
علوم رفتاری
علوم سیاسی
علوم تربیتی