اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی-تربیتی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی-تربیتی

قاره :

محل برگزاری : مرکز همایشهای اداره ارشاد استان قم

تلفن دبیرخانه : 02522860641

ایمیل دبیرخانه : tarbiyateslami@yahoo.com

تاریخ برگزاری : 1397/03/25

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1397/02/31

http://tarbiyateslami96.epage.ir/fa/module.news_Page._TypeId.1_NewsId.1_Action.NewsBodyView.html

محورهای کنفرانس کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات اسلامی -تربیتی

1. تعلیم و تربیت اسلامی

2. آموزش و پرورش پیش دبستانی

3. آموزش و پرورش دبستانی

4. آموزش و پرورش تطبیقی

5. مدیریت آموزشی

6. تحقیقات آموزشی

7. تکنولوژی آموزشی

8. برنامه ریزی درسی و روشهای نوین در تدریس

9.برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی

10.مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

11.آموزش، تحول و توسعه منابع انسانی بر مبنای آموزه های اسلامی

12.آموزشهای جدید مجازی و الکترونیکی و جایگاه و نقش آن در تحول نظام تعلیم و تربیت اسلامی

13.نقش عنصر اخلاق اسلامی در تعلیم و تربیت

14.مطالعات اسلامی در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت زنان و خانواده

15.نگاه اسلام‌ به مساله مشاوره و راهنمایی

16.نوآوری و تحقیقات جدید در علوم تربیتی

17. نقش و جایگاه علوم تربیتی در حوزه های علمیه

18. نقش و جایگاه علوم تربیتی در دانشگاه ها

و سایر موضوعات مشابه و مرتبط