اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم

قاره :

محل برگزاری : ایران کرج

تلفن دبیرخانه : 09190686489

ایمیل دبیرخانه : info@manageaccount2018.com

تاریخ برگزاری : 28 خرداد 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 20 خرداد 1397

www.manageaccount2018.com

محورهای کنفرانس  کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
مدیریت
حسابداری
اقتصاد
کارآفرینی
کسب و کار