چهارمین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

چهارمین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

قاره :

محل برگزاری : تهران

تلفن دبیرخانه : 02122507709

ایمیل دبیرخانه : iranlabconf.ir

تاریخ برگزاری : 29 و 30 آبان 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 30 مرداد 1397

www.iranlabconf.ir

محورهای چهارمین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران

شیمی و تولید مواد
مواد
نفت، گاز و پتروشیمی
مکانیک و متالوژی
انرژی و محیط زیست
استاندارد و کنترل کیفیت
مدیریت تجهیزات
فناوری نانو

 

 

توضیحات: کنفرانس نانو , کنفرانس مکانیک و متالوژی