دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی

دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی

قاره :

محل برگزاری : هلند -آمستردام

آدرس دبیرخانه : تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک ساعی- کوچه رفیعی- پلاک 35 - طبقه3

تلفن دبیرخانه : 02188551216

ایمیل دبیرخانه : info@2rameahconf.com

تاریخ برگزاری : 1396-07-22

آخرین مهلت ثبت نام : 1396-07-15

www.2rameahconf.com

مدیریت

مدیریت عمومی

مدیریت کیفیت بهره برداری و تعالی سازمانی

مدیریت تولید، فرآیند و عملیات

مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات نوین

مدیریت استراتژیک

خلاقیت،نوآوری و کار آفرینی

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

مدیریت تکنولوژی،تحقیق و توسعه

مدیریت بازار

مدیریت آینده پژوهی

مدیریت پروژه

مدیریت مالی

مدیریت بیمه و پوشش ریسک در اقتصاد

علوم رفتاری در مدیریت

مدیریت جهانگردی و گردشگری

مدیریت بازرگانی

تجارت الکترونیک

اقتصاد

اقتصادخرد

اقتصادکلان

اقتصادسنجی

رشداقتصادی

نظام های اقتصادی

اقتصادتوسعه

اقتصادکشاورزی

برنامه ریزی اقتصادی

اقتصادشهری

اقتصاد انرژی

توسعه اقتصادی تولیدو مدیریت مالی

سرمایه گذاری

اقتصادبین الملل

بانکداری

مالیات و امور مالیاتی

حسابداری

مباحث نوین در حسابداری

اخلاق در حسابداری و حسابرسی

حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده

شناسیایی ارزش گذاری سنجش و حسابداری سرمایه فکری

بازارسرمایه شفافیت و حسابداری

حسابداری مدیریت مالی و سرمایه گذاری

حسابداری و فناوری اطلاعات

حسابرسی

حسابداری و نقش آن در توسعه اقتصادی

حسابداری دولتی و توسعه سازمانی

رویکردهای حسابداری در مدیریت مالی

حسابداری شرکتی

مباحث جدید مدیریت مالی و حسابداری در جهان

روشهای هزینه یابی و حسابداری مدیریت

اطلاعات حسابداری در ارزشیابی شرکت ها

حسابداری عمومی

حسابداری مدیریت

علوم انسانی

علوم تربیتی

علوم اجتماعی

روانشناسی

حقوق بین المللی

علوم انسانی

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

روانشناسی اجتماعی

پژوهش در هنر

زبان وادبیات انگلیسی

جامعه شناسی

کتابداری

علوم رفتاری

علوم سیاسی