همایش ملی تعلیم و تربیت در شاهنامه فردوسی

همایش ملی تعلیم و تربیت در شاهنامه فردوسی

قاره :

محل برگزاری : دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن دبیرخانه : 05138806733

ایمیل دبیرخانه : epic.study92@um.ac.ir

تاریخ برگزاری : 24 و 25 اردیبهشت 1397

آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 فروردین 1397

https://cef.um.ac.ir/

محورهای همایش ملی تعلیم و تربیت در شاهنامه فردوسی :

تعلیم و تربیت در شاهنامه
آموزش در شاهنامه
اخلاق و انعکاس فضایل و رذایل اخلاقی در شاهنامه
تأثیر آموزه های اخلاقی مطرح شده در متون حماسی بر جامعه
کاربرد آموزه های اخلاقی شاهنامه در جامعه معاصر
و موضوعات مرتبط