همایش ملی مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی

همایش ملی مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی

قاره :

محل برگزاری : سالن همایش های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تلفن دبیرخانه : 09363637590

ایمیل دبیرخانه : info@elmconf.ir

تاریخ برگزاری : 15 شهریور ماه 97

آخرین مهلت ارسال مقالات : 15 مردادماه 97

http://elmconf.ir/fa/

محورهای همایش ملی مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی

مدیریت
اقتصاد
علوم تربیتی
فلسفه و دین

 

 

توضیحات: همایش مدیریت و اقتصاد