کنفرانس بین المللی ایده های نو در محیط زیست، گردشگری و کشاورزی

کنفرانس بین المللی ایده های نو در محیط زیست، گردشگری و کشاورزی

قاره :

محل برگزاری : ایران-اردبیل

تلفن دبیرخانه : 04533749460

ایمیل دبیرخانه : info.fataei@gmail.com

تاریخ برگزاری : 1396/11/26

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1396/11/26

www.naet.ir

محورهای کنفرانس بین المللی ایده های نو در محیط زیست ، گردشگری و کشاورزی

کشاورزی و توسعه پایدار
تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین
منابع طبیعی و توسعه پایدار
آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک
مدیریت ، ترویج و اقتصاد در بخش کشاورزی
علوم صنایع غذایی
علوم دامی و دامپزشکی
علوم شیلات و آبزیان
تولیدات گیاهی و علوم باغبانی
گیاهان دارویی
گیاه پزشکی
علوم زراعت
علوم جنگل و مرتع
نانوتکنولوژی در علوم کشاورزی
بیابان و بیابان زدایی
محیط زیست ،آب و فاضلاب
آلودگی های محیط زیست ( آب ، هوا، خاک و صوت )
محیط زیست طبیعی و توسعه پایدار
محیط زیست انسانی و توسعه پایدار
مدیریت انرژی و توسعه پایدار
پدافند غیرعامل در کشاورزی و محیط زیست
زیست بوم پایدار و توسعه
مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بهره وری از طبیعت
مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات