فراخوان اولین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت ، اقتصاد کاربردی و تجارت

فراخوان اولین کنفرانس علمی بین المللی مدیریت ، اقتصاد کاربردی و تجارت

قاره :

محل برگزاری : شیراز - سالن همایش های فرهنگیان

آدرس دبیرخانه : شیراز- خیابان قصرالدشت، کوچه 9، پلاک 1، طبقه اول

ایمیل دبیرخانه : info@ikharazmi.com

تاریخ برگزاری : 31 مرداد 1396

mconf.ikharazmi.com

محورهای کنفرانس علمی بین المللی مدیریت ، اقتصاد کاربردی و تجارت
1- مدیریت

– مدیریت بازرگانی

– مدیریت عمومی

– مدیریت صنعتی

– مدیریت استراتژیک

– علوم رفتاری در مدیریت

– مدیریت مالی

– مدیریت پروژه

– مدیریت آینده پژوهی

– اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت

– حقوق و مدیریت

– مدیریت منابع انسانی

– مدیریت بازاریابی

– مدیریت استراژیک و رقابت

– مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه

– مدیریت سیستم ها

– رهبری و رفتار سازمانی

– حاکمیت شرعی

– کیفیت، بهره وری

– ارتباط با مشتری

– حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده

– حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

– بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری

– کارآفرینی

– موضوعات دیگر مرتبط با مدیریت

2- اقتصاد کاربردی

– مدیریت اقتصاد

– اقتصاد بازرگانی

– اقتصاد عمومی و دولتی

– علوم اقتصادی

– برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

– نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

– اقتصاد و تجارت الکترونیک

– توسعه اقتصادی

– اقتصاد انرژی

– اقتصاد محیط زیست

– برنامه ریزی اقتصادی

– MBA، تبلیغات و بازاریابی

– مدیریت / مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی

– اقتصاد تحریم

– اقتصاد مقاومتی

– مدلسازی اقتصادی

– تجارت بین الملل

– رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

– اقتصاد ایران

– اقتصاد سلامت

– حقوق اقتصادی

– بانکداری

– تولید و مدیریت مالی

– اقتصاد شهری

– نظام های اقتصادی

– رشد اقتصادی

– اقتصاد سنجی

– اقتصاد سرمایه گذاری

– اقتصاد گردشگری و توریسم

– موضوعات دیگر مرتبط با اقتصاد

3- تجارت و کسب و کار

– آموزش تجارت و اقتصاد

– اخلاق در تجارت

– قانون تجارت

– آمار شناسی تجارت

– تجارت و اقتصاد محیط زیست

– کسب و کارهای خانوادگی

– تجارت جهانی

– تجارت، داد و ستد و اقتصاد بین المللی

– تجارت انفورماتیک

– تجارت الکترونیک

– موضوعات دیگر مرتبط با تجارت