همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

قاره :

محل برگزاری : ایران. تهران.مجتمع تلاش

تلفن دبیرخانه : 01133244996

ایمیل دبیرخانه : 1thmaaci@gmail.com

تاریخ برگزاری : 29 بهمن 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات : 27 بهمن 1396

maaci.ir

درباره کنفرانس
همایش بین المللی مدیریت، حسابداری ایران با حمایت و مشارکت موثر دستگاه های اجرایی، دانشگاه های سراسر کشور و مراکز علمی- تحقیقاتی با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در مباحث مدیریت، حسابداری، ايجاد بستر مناسب براي كاربست تحقيقات در برنامه ريزي هاي آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه ها، شناسایی ارتباط موضوعی و هدفمند میان حوزه های مدیریت، حسابداری و بهره مندي ازتجارب بين المللي دراین عرصه، تبادل اطلاعات بین اساتید و دانشجویان و انتقال آن به مدیران سازمانی با محوریت جامع در این دو حوزه، بهمن 96 برگزار نماید. لازم به ذکر است بیان گردد در صورت به حد نصاب نرسیدن پژوهشگران همایش به صورت وبینار برگزار می گردد.
محورهای کنفرانس
مدیریت :

مديريت مالي و حسابداري

چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي
رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي
مباحث جديد مديريت مالي و حسابداري در جهان
بازاريابي مالي
اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت مالي
مهندسي مالي
حسابداري دولتي و صنعتي
بازارهاي پولي و مالي
مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت مالي و حسابداري

مديريت صنعتي و سيستم

رويکردهاي هيوريستيک و متاهيوريستيک در مديريت و مهندسي صنايع
مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
داده کاوي و کشف دانش
مديريت زنجيره تامين
مديريت توليد و عمليات
توليد بدون کارخانه
شبيه سازي عامل بنيان
پويائي شناسي سيستم ( System Dynemics)
طرح ريزي واحد هاي صنعتي
مديريت کارخانه
تئوري هاي تصميم گيري
و ساير موضوعات مرتبط با مديريت صنعتي

کارآفريني

کارآفريني فردي
کارآفريني سازماني
کارآفريني اجتماعي
کسب و کار جديد
کارآفريني فناورانه و کارآفريني
هدايت و رهبري در کارآفريني
راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها
موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين
کارآفريني اسلامي
و ساير موضوعات مرتبط با کارآفريني

مدیریت بازرگانی و مالی

مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
مدیریت بازرگانی گرایش تحول
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت بازرگانی گرایش مالی
مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد
سایر موضوعات مرتبط

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
سایر موضوعات مرتبط …

مديريت دولتي و سازمان هاي عمومي

مديريت منابع انساني

تحول سازماني

مديريت استراتژيک

مديريت منابع انساني

خط مشي گذاري

مديريت دولتي نوين

رفتار سازماني

مديريت تطبيقي و توسعه

دولت الکترونيک

مديريت آموزشي

و ساير موضوعات مرتبط با مديريت دولتي

مدیریت اجرایی و شهری

مدیریت شهری در مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات
مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
سایر موضوعات مرتبط …

مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات

مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری
مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
سایر موضوعات مرتبط …

محورهای حسابداری :

حسابداری مالی
حسابداری دولتی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالیاتی
حسابداری بودجه ای
حسابداری حسابرسی
حسابداری سیستم ها
حسابداری موسسات غیر انتفاعی
حسابداری اجتماعی
حسابداری تلفیقی
حسابداری سرمایه فکری
حسابداری محیط زیست
حسابداری و نظام راهبری شرکتها
حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
حسابداری ارزشی
حسابداری دولتی و پاسخگویی
نظریه پردازی در حسابداری
اخلاق حرفه ای در حسابداری
نقش حسابداران در دوران پساتحریم
آموزش حسابداری و تدوین منابع علمی
حسابداری مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار
کنترل های بخش عمومی و گذر از سیستم نقدی به تعهدی
جایگاه بازارهای مالی در توسعه پایدار و نقض حسابداری
تحقیقات تجربی حسابداری و حسابرسی در بازارهای مالی
نظارت و ضفافیت در اطلاعات مالی، برنامه ریزی و کنترل در بخش عمومی
استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت
اثربخشی گرایشات حسابداری
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
لزوم به کار گیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان
قوانین و استانداردها
اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی
مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی
تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
روش های تامین مالی در سازمان ها و دانشگاه ها
نوآوری های مالی در حوزه حسابداری
کاربرد اینترنت در حسابداری
نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
حسابرسی و چالش های پیش رو
تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
ارزیابی استاندارد های بین المللی
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
نقش حسابداری در تحول اقتصادی
سیستم های اطلاعات حسابداری
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت