کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر

کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر

قاره :

محل برگزاری : اردبیل

تلفن دبیرخانه : 04533749460

ایمیل دبیرخانه : info.fataei@gmail.com

تاریخ برگزاری : 1396/12/16

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1396/11/21

www.icsce.ir

محورهای کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم برق و کامپیوتر

کنترل و ابزار دقيق و اتوماسيون (ACI)
شیمی و مواد ((CAM
کنترل و حفاظت (CAP)
ديسپاچينگ و مخابرات (DTC)
بهره‌وري و مديريت انرژي (EEM)
ماشين‌هاي الکتريکي (ELM)
محیط زيست، ايمني و بهداشت (ENV)
توليد انرژي الکتريکي (EPG)
بازار برق (EPM)
پست‌های فشارقوی (HVS)
تکنولوژی اطلاعات (ITP)
مديريت (MNG)
توزيع انرژی الکتريکی (PDS)
کيفيت برق (PQA)
برنامه‌ريزی و مطالعات سيستم (PSS)
انتقال انرژی الکتريکی (PTL)
انرژي‌های تجديدپذير (REN)
مطالعات اقتصادی و اجتماعی (SEA)
شبكه‌های هوشمند (SMG)
ترانسفورماتورهای قدرت و توزيع (TRN)
مهندسی پزشکی
مخابرات و ارتباطات
موبایل
مهدسی مکانیک