اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،مطالعات فرهنگی و اجتماعی

اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،مطالعات فرهنگی و اجتماعی

قاره :

محل برگزاری : شیراز - سالن همایش های فرهنگیان

تلفن دبیرخانه : 07132334989

ایمیل دبیرخانه : info@ikharazmi.com

تاریخ برگزاری : 23 شهریور 1396

hsconf.ikharazmi.com

محورهای علوم انسانی
-مدیریت
-اقتصاد
-حسابداری
-جغرافیا
-علوم اجتماعی
-روانشناسی
-علوم تربیتی
-فقه و حقوق
-فلسفه و کلام
-زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی و عربی
-کتابداری
-علوم قرآن و حدیث
-تربیت بدنی و علوم ورزش
-تاریخ و تمدن
-علوم سیاسی
-ادیان و عرفان
-اخلاق
-سایر مباحث مرتبط
محورهای مطالعات فرهنگی
-مطالعات راهبردی فرهنگ
-مباحث نوین در حوزه فرهنگ
-فرهنگ و توسعه اقتصادی
-مدیریت و برنامه ریزی و توسعه فرهنگی
-فرهنگ و توسعه کشور
-فرهنگ و کارآفرینی
-صنایع فرهنگی و توسعه پایدار
-توسعه و ترویج فرهنگ صحیح در جامعه
-ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
-فرهنگ ایرانی اسلامی و قومیت
-نظریه های فرهنگی
-فرهنگ سازمانی
-تربیت اخلاقی و شهروندی
-مطالعات راهبردی فرهنگ
-پیوست نگاری فرهنگی در نظام های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
-ارتباطات
-هنر
-زیست اخلاق اسلامی
-انسان شناسی اسلامی
-نقش فرهنگ بومی در پیشرفت و عدالت
-سایر مباحث مرتبط

محورهای مطالعات اجتماعی
-علوم اجتماعی
-پژوهشگری اجتماعی
-جامعه شناسی
-جامعه شناسی دینی
-جزا و جرم شناسی
-علوم ارتباطات اجتماعی
-مطالعات زنان و خانواده
-جامعه شناسی اعتیاد
-جنسیت و خانواده
-مردم شناسی
-جمعیت شناسی
-مددکاری اجتماعی
-برنامه ریزی رفاه اجتماعی
-مددکاری اجتماعی و سلامت روان
-جامعه شناسی مسائل اجتماعی
-تربیت اخلاقی و شهروندی
-مدیریت خدمات اجتماعی
-علوم ارتباطات اجتماعی
-فلسفه علوم اجتماعی
-هنجارهای اجتماعی
-مطالعات جوانان
-روش شناسی علوم اجتماعی
-روش­های پژوهش جامعه شناسی
-تامین اجتماعی
-رفاه اجتماعی
-تعاون
-سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی
-رفاه اجتماعی در جهان امروز
-تاثیر تعاون بر رفاه اجتماعی
-جایگاه جمعیت شناسی در برنامه ریزی­ های آمایش سرزمین
-آسیب شناسی اجتماعی
-هنجارهای اجتماعی
-سایر مباحث مرتبط

محور ویژه 
-راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در جامعه
-سبک زندگی سالم
-راهکارهای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی
-اخلاق و فرهنگ در پژوهش
-توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده‌ها
-تربیت بدنی و علوم ورزشی
-رفتار در مدیریت
-سایر مباحث مرتبط

بخش آزاد
-پژوهش های مستخرج از پایان نامه سایر مباحث مرتبط