فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

فراخوان چهارمین کنفرانس بین المللی کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

قاره :

محل برگزاری : شیراز - مرکز همایش های فرهنگیان

آدرس دبیرخانه : شیراز- خیابان قصرالدشت، کوچه 9، پلاک 1، طبقه اول

تلفن دبیرخانه : 07132334989- داخلی 2

ایمیل دبیرخانه : info@ikharazmi.com

تاریخ برگزاری : 16 مهر 1396

cnconf.ikharazmi.com

محورها:

 

کشاورزی

علوم و مهندسی آب

زراعت و اصلاح نباتات

اقتصاد کشاورزی

علوم باغبانی

ترویج و آموزش کشاورزی

علوم خاک

علوم دام و طیور

مهندسی تولیدات گیاهی

حشره شناسی کشاورزی

بیماری شناسی گیاهی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

بیوتکنولوژی کشاورزی

توسعه روستایی

مدیریت کشاورزی

مهندسی فضای سبز

 

منابع طبیعی
زیستگاه‌ها و تنوع زیستی (گونه‌های در خطر انقراض، حفاظت و…)

مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی

مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست و منابع طبیعی

مهندسی طراحی محیط زیست

مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی

رسانه و منابع طبیعی

بحران آب و مدیریت جهادی

مدیریت جامع حوضه های آبخیز

مباحث جهانی منابع طبیعی

آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی

آثار تغییر سبک زندگی در حفظ منابع طبیعی

تولید ملی در راستای اقتصاد سبز

فرهنگ الگوی مصرف تغذیه و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

اثر تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم‌های طبیعی کشور

آمایش سرزمین (ارزیابی، برنامه‌ریزی و مدیریت)

منابع طبیعی و توسعه پایدار

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

جنگل، مرتع و بیابان

پتانسیل‌ و چالش‌های بخش محیط زیست و منابع طبیعی کشور

ارتقاء ارتباط بین بخش‌های آموزش، پژوهش، اجرا و صنعت

کارآفرینی و راهکارهای ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان محیط زیست و منابع طبیعی

دانش بومی و فناوری‌های نوین در محیط زیست و منابع طبیعی

محیط زیست

آلودگی‌های محیط زیست، مدیریت پسماند و محیط زیست شهری

مخاطرات زیست محیطی و مدیریت بیمه

محیط زیست و توسعه پایدار

فرهنگ و محیط زیست

اهمیت صرفه جویی و قناعت در جهاد اقتصادی و آثار آن در حفظ محیط زیست

زيستگاه ها و تنوع زيستي

آلودگي‌هاي محيط زيست

نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی

مدیریت محیط زیست

محيط زيست و آمايش سرزمين

نقش محیط زیست در سلامت

اثرات زیست محیطی تحریم

پساب، پسماند و محیط زیست

انرژی و محیط زیست

آموزش محیط زیست و اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط زیست

علوم و پژوهش‌های ممیزی زیست محیطی

تنوع زيستي و نقش آن در محیط زیست

كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در محیط زیست

تالاب ها و محیط زیست

دریا ها و محیط زیست

حقوق و محیط زیست

پدافند غیرعامل در حوزه محیط زیست

شهر و محیط زیست

مباحث جهانی محیط زیست

سنجش از دور ومحیط زیست

ریزگردها (دلایل، گستره و تبعات و روش های کنترل و مدیرت آنها)

مهندسی محیط زیست

مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست

مهندسی طراحی محیط زیست

مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست

آموزش و محیط زیست

برنامه ریزی و محیط زیست