اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

اولین کنفرانس ملی لرزه شناسی و زمین لرزه

قاره : آسیا

محل برگزاری : تهران

تلفن دبیرخانه : 02177324436

ایمیل دبیرخانه : iriconf.info@gmail.com

تاریخ برگزاری : 25 دی ماه 1398

آخرین مهلت ارسال مقالات : 25 دی ماه 1398

http://iriconf.ir/

محورهای کنفرانس

طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد سازه‎ها

روشهای بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها

بهینه‎سازی لرزه‎ای سازه‎ها

مدلسازی و تحلیل‎دینامیکی سازه‎ها

کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی زلزله

عیب‎‎یابی لرزه‎ای سازه‎ها

کنترل لرزه‎ای سازه‎ها

تحلیل قابلیت اطمینان لرزه‎ای سازه‎ها

اثر زلزله بر سازه های بنایی

اثر زلزله بر سازه های ویژه : سازه های فضاکار، پلها ، مخازن ، سازه های بلند و…

ارزیابی و مدیریت خطرپذیری لرزه‌ای

اثربخشی آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مقاوم‌سازی و ایمنی سازه‌ها

آسیب‌پذیری و بهسازی شریان‌های حیاتی

بازآفرینی شهری

ارائه تجربیات مدیریتی و اجرایی زلزله های کشور

و سایر محورهای مزتبط

 

توضیحات: کنفرانس لرزه شناسی