دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

قاره :

محل برگزاری : کرمان

تلفن دبیرخانه : 03432481179

ایمیل دبیرخانه : ElmMehvaran@Gmail.com

تاریخ برگزاری : 1396/12/25

آخرین مهلت ارسال مقالات : 1396/12/10

12science.emaconf.ir

محورهای همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
علوم پایه
علوم انسانی
کشاورزی
فنی و مهندسی
هنر