کنفرانس سراسری علمی،تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی

کنفرانس سراسری علمی،تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی

قاره :

محل برگزاری : اردبیل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

آدرس دبیرخانه : اردبیل- میدان بسیج – مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل- دبیرخانه کنفرانس نهج البلاغه

تلفن دبیرخانه : 33725579-045

تاریخ برگزاری : 11 آبان 1396

آخرین مهلت ثبت نام : 10 آبان 1396

nahjconfiau.ir

نهج البلاغه و اقتصاد مقاومتی
حقوق شهروندی در نهج البلاغه
صلح و سلام از منظر نهج البلاغه
قرآن و نهج البلاغه
تربیت و نهج البلاغه
نهج البلاغه و سبک زندگی
جلوه های بلاغت در نهج البلاغه
جایگاه خانواده از دیدگاه نهج البلاغه
مدیریت از نگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه
کارآمدی نظام سیاسی از دیدگاه نهج البلاغه
راهکارهای همدلی دولت- ملت از دیدگاه نهج البلاغه
نقش عدالت در پیشرفت و توسعه اقتصادی از دیدگاه نهج البلاغه
عرفان و نهج البلاغه
مهدویت و نهج البلاغه