کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن ۲۱

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن ۲۱

قاره :

محل برگزاری : آستارا

تلفن دبیرخانه : آستارا

تاریخ برگزاری : 17 آبان 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات : 17 آبان 1396

www.conference21.ir

علوم مهندسی:

برق- مکانیک- کامپیوتر- عمران- معماری- صنایع- کشاورزی- منابع طبیعی و محیط زیست- معدن- متالوژی- شیمی- هوافضا.
علوم انسانی:

مدیریت- حسابداری- اقتصاد- روانشناسی- علوم تربیتی- علوم انسانی- مطالعات فرهنگی- زبان و ادبیات- هنر- ارتباطات و علوم سیاسی.
علوم پایه:

ریاضی- فیزیک- شیمی- زیست- صنایع غذایی- بیوتکنولوژی- علوم دارویی- علوم آزمایشگاهی- میکروبیولوژی- بیوتکنولوژی.