اولین کنفرانس اقتصاد دانش با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس اقتصاد دانش با رویکرد اقتصاد مقاومتی

قاره :

محل برگزاری : ایران/بابلسر

تلفن دبیرخانه : ۰۱۱۳۵۳۳۰۷۷۳

ایمیل دبیرخانه : nkeconf@gmail.com

تاریخ برگزاری : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

http://ke.toroudshomal.ir

محورهای کنفرانس اقتصاد دانش با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اقتصاد دانش و اصلاح الگوی مصرف

اقتصاد دانش و توسعه کارآفرینی

اقتصاد دانش و شفاف سازی اقتصاد

اقتصاد دانش و اشتغال

اقتصاد دانش و نظام مالی

اقتصاد دانش و رقابت پذیری اقتصاد

اقتصاد دانش و بهره وری عوامل تولید

اقتصاد دانش و اندازه منطقی دولت

اقتصاد دانش و افزایش پوشش استاندارد براي کلیه محصولات داخلی

اقتصاد دانش و شفاف و روان سازي نظام توزیع و قیمت گذاري

اقتصاد دانش و مدیریت مخاطرات اقتصادی

اقتصاد دانش و توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي

اقتصاد دانش و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اقتصادی و اجتماعی

مدیریت دانش

و دیگر مباحث مرتبط با اقتصاد دانش