عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
00

فراخوان سمینار مدیریت توزیع و پخش

07 بهمن 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
dd

sixth DUBAI International Conference on Civil, Agricultural, Biological and Environmental Sciences

18 ارديبهشت 1396 پزشکی، سلامت، ورزش
برگزار شده
Untitled

seventh International Conference on Applied Science, Management and Technology

11 ارديبهشت 1396 فنی مهندسی
برگزار شده
iabmsr5-1

fifth International Conference on Issues in Applied Business, Management, Social Sciences Research

09 اسفند 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
etsbs5-1

fifth International Conference on Evolving Trends in Social Sciences and Business Studies

06 اسفند 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
01

فراخوان مقاله همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران - فروردین 96

30 فروردين 1396 جغرافیا
برگزار شده
00000

فراخوان کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات - اسفند 95

27 اسفند 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
Untitled

فراخوان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی - اسفند 95

27 اسفند 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
com

فراخوان همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوترآینده پژوهشی-سرزمین پایدار

14 بهمن 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
marine

فراخوان دوازدهمین همایش علوم وفنون دریایی

05 اسفند 1395 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته