عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
000

International Conference on Research & Innovation in Environment, Civil and Architecture Engineering

18 بهمن 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
grchmb6

sixth International Conference on Global research Challenges in Social Sciences, Humanities, Management and Business Studies

16 اسفند 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
ibemss6

sixth International Conference on Innovations in Business, Economics, Management, Social Sciences

13 اسفند 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
icgsst2

second International Conference on Global Business, Social Sciences & Technology

14 بهمن 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
14

فراخوان همایش پیشگیری از اعتیاد ومبارزه با مواد مخدر - اسفند 95

18 اسفند 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
11

فراخوان دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه (نمایه شده در ISC )- مرداد 96

24 مرداد 1396 مدیریت و حسابداری
منتظر برگزاری
7394a

فراخوان مقاله همایش آموزه های اسلامی، انسان معاصر و نظام خانواده - اسفند 95

19 اسفند 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
7379a

فراخوان مقاله اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران) - اسفند 95

01 اسفند 1395 اقتصاد
برگزار شده
p1 1

فراخوان اولین همایش کاربرد فناوری های هسته ای در صنعت - اسفند 95

08 اسفند 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
full

فراخوان نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی - اسفند 95

14 اسفند 1395 فرهنگی، ادبی، هنر
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته