عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری دسته بندی وضعیت فاصله
Hpooster13950921-fa

فراخوان دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری

21 تیر 1396 اقتصاد
منتظر برگزاری
پوستر جدید همایش فناوری

فراخوان اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی

21 بهمن 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
000

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Food Sciences and Technologies

25 ارديبهشت 1396 کشاورزی و محیط زیست
برگزار شده
00223

International Conference on Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture

19 ارديبهشت 1396 فنی مهندسی
برگزار شده
Untitled

Contemporary Perspectives in Social Sciences and Humanities

09 اسفند 1395 علوم اجتماعی، روانشناسی
برگزار شده
001

فراخوان همایش شاخص های راهبردی بخش های دفاعی و امنیت( با تاکید بر برنامه ششم توسعه)

25 آذر 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده
index

فراخوان دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر - اسفند 95

20 اسفند 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
7428a

فراخوان مقاله نهمین همایش ملی مهندسی مکانیک - بهمن 95

27 بهمن 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
r_1_161209173510

فراخوان اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر - اسفند 95

15 اسفند 1395 فنی مهندسی
برگزار شده
30-

فراخوان همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی

19 بهمن 1395 مدیریت و حسابداری
برگزار شده

 

 

 saman

جستجوی پیشرفته